Zaproszenia do składania ofert

Data aktualizacji 27.08.2012

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć na szkoleniu zawodowym „Opiekun/ka dziecięcy/a” w ramach projektu „Szkolenia szansą na Twój rozwój”

Data aktualizacji 02.07.2012

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć na szkoleniu zawodowym „Kurs masażu – spec ds. masażu WELLNESS & SPA” w ramach projektu „Szkolenia szansą na Twój rozwój”

Data aktualizacji 30.05.2012

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć na szkoleniu zawodowym „Opiekun/ka dziecięcy/a” w ramach projektu „Szkolenia szansą na Twój rozwój”

Data aktualizacji 02.11.2011

Zapytanie o cenę dotyczące wynajmu sali szkoleniowej do przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych na szkolenia zawodowe z zakresu: „Pracownik/ca ochrony z licencją I stopnia„, „Uprawnienia G1,G3,G3 z BHP”, ”Opiekun/ka dziecięcy/a ” i Kurs masażu - spec. ds. masażu WELLNESS & SPA” realizowanych w ramach projektu „Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój”

Data aktualizacji 18.11.2011

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu zawodowego „Pracownik ochrony fizycznej z licencją I stopnia ” oraz kursu zawodowego ”Pracownik ochrony fizycznej z licencją I stopnia” na terenie województwa świętokrzyskiego dla dwóch 15-osobowych grup uczestników w ramach projektu „Szkolenia szansą na Twój rozwój”
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Data aktualizacji 23.11.2011

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenia szkolenia „Uprawnienia G1, G2, G3 z BHP ” na terenie województwa świętokrzyskiego dla pięciu 15-osobowych grup uczestników w ramach projektu „Szkolenia szansą na Twój rozwój”
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Data aktualizacji 24.11.2011

Zapytanie o cenę dotyczące przygotowywania i dostarczania ciepłych posiłków na szkolenie zawodowe dla I grupy Uczestników projektu „Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój”


Data aktualizacji 24.11.2011

Zapytanie o cenę dotyczące przygotowywania i dostarczania ciepłych posiłków na szkolenie zawodowe dla II grupy Uczestników projektu „Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój”


Data aktualizacji 08.12.2011

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć na szkoleniu zawodowym „Specjalista ds. masażu WELLNESS & SPA” w ramach projektu „Szkolenia szansą na Twój rozwój” razem z załącznikami


Data aktualizacji 14.12.2011

Zapytanie o cenę dotyczące wynajmu sali szkoleniowej do przeprowadzenia szkolenia zawodowego „Specjalista ds. masażu WELLNESS & SPA „realizowanego w ramach projektu „Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój”


Data aktualizacji 16.12.2011

Zapytanie o cenę dotyczące przygotowywania i dostarczania ciepłych posiłków na szkolenie zawodowe dla III grupy Uczestników projektu „Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój”


Data aktualizacji 01.02.2012

Zapytanie o cenę dotyczące przygotowywania i dostarczania ciepłych posiłków na szkolenie zawodowe dla IV grupy Uczestników projektu „Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój”


Data aktualizacji 06.02.2012

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć na szkoleniu zawodowym „Opiekun/ka dziecięcy/a” w ramach projektu „Szkolenia szansą na Twój rozwój” razem z załącznikami


Data aktualizacji 13.02.2012

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć na szkoleniu zawodowym „Specjalista ds. masażu WELLNESS & SPA” w ramach projektu „Szkolenia szansą na Twój rozwój” razem z załącznikami


Data aktualizacji 15.02.2012

Zapytanie o cenę dotyczące wynajmu sali szkoleniowej do przeprowadzenia szkolenia zawodowego „Opiekun/ka dzieci/a „realizowanego w ramach projektu „Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój”

Data aktualizacji 15.02.2012

Zapytanie o cenę dotyczące przygotowywania i dostarczania ciepłych posiłków na szkolenie zawodowe dla V grupy Uczestników projektu „Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój”


Data aktualizacji 20.02.2012

Zapytanie o cenę dotyczące przygotowywania i dostarczania ciepłych posiłków na szkolenie zawodowe dla VI grupy Uczestników projektu „Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój”


Data aktualizacji 22.02.2012

Zapytanie o cenę dotyczące wynajmu sali szkoleniowej do przeprowadzenia szkolenia zawodowego „Specjalista ds. masażu WELLNESS & SPA „realizowanego w ramach projektu „Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój”

Data aktualizacji 05.03.2012

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć na szkoleniu zawodowym „Opiekun/ka dziecięcy/a” w ramach projektu „Szkolenia szansą na Twój rozwój” razem z załącznikami


Data aktualizacji 07.03.2012

Zapytanie o cenę dotyczące przygotowywania i dostarczania ciepłych posiłków na szkolenie zawodowe dla VII grupy Uczestników projektu „Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój”


Data aktualizacji 07.03.2012

Zapytanie o cenę dotyczące przygotowywania i dostarczania ciepłych posiłków na szkolenie zawodowe dla VIII grupy Uczestników projektu „Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój”


Data aktualizacji 14.03.2012

Zapytanie o cenę dotyczące wynajmu sali szkoleniowej do przeprowadzenia szkolenia zawodowego „Opiekun/ka dzieci/a „realizowanego w ramach projektu „Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój”