Usługi w ramach projektu

SZKOLENIA ZAWODOWE

 1. „Uprawnienia G1, G2, G3 z BHP” uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji i dozoru - G1, G2, G3 - 40 godz.zakończone egzaminem zewnętrznym. Uzyskanie świadectw kwalifikacyjnych uprawnia do wykonywania instalacji elektrycznych, gazowych i cieplnych. W skład szkoleń wejdą zajęcia teoretyczne, praktyczne. Szkolenia zakończą się egzaminem oraz uzyskaniem świadectwa kwalifikacji ważnym przez 5 lat (uzyskaniem uprawnień). Wszystkie procedury są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych zawierającym informacje dotyczące zakresu szkoleń i liczby godzin szkoleniowych.

 2. „Pracownik/ca ochrony z licencją I stopnia” - 245 godzinne szkolenie zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach. W skład szkoleń wejdą zajęcia teoretyczne oraz praktyczne (samoobrona, zajęcia na strzelnicy). Uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i podniesieniu kwalifikacji. 3. „Opiekun/ka dziecięcy/a” - 80 godzinne szkolenie z zakresu metod wychowywania, zasad pielęgnacji i żywienia dzieci oraz metodyki pracy z dziećmi w zakresie wychowywania artystycznego. Wszyscy uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymają zaświadczenia MEiN.

 4. „Kurs masażu Specjalista ds. masażu WELLNESS&SPA" - 80 godzinne szkolenie, kończące się uzyskaniem zaświadczenia MEiN. Program szkolenia jest zgodny z aktualnymi trendami panującymi na rynku WELLNESS&SPA, przewidziana jest m.in. nauka zabiegów kosmetycznych z zastosowaniem ultradźwięków, nauka masażu relaksacyjnego-aromaterapeutycznego.


POŚREDNICTWO PRACY

Dla wszystkich zainteresowanych uczestników projektu przewidziane jest pośrednictwo pracy w formie bezpośrednich, mailowych lub telefonicznych konsultacji. Konsultacje będą prowadzone przez specjalistę ds. pośrednictwa pracy.

UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie
 • ubezpieczenie
 • materiały szkoleniowe
 • ciepłe posiłki
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • opłacenie egzaminu państwowego
 • świadectwa kwalifikacyjne - dzięki ,którym będziesz mógł/a zarobić więcejZaproszenia do składania ofert