O projekcie

Projekt "Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój" realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Instytucją Pośredniczącą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej 210 Uczestników, w tym 120 kobiet i 90 mężczyzn z woj. świętokrzyskiego w czasie trwania projektu.